Interne sider

Her vil vi legge inn informasjon som bare angår medlemmene i koret. Sidene vil bli beskyttet med passord.


Korets konto

Korets bankkontonummer er 5083 06 96005


Årsmøtet 2016

Årsmøtet ble avholdt 15. februar 2016 kl 18.30.

Årsmelding

Referat fra årsmøte 2016